Ejendomsudvikling & ejendomsoptimering

Vi har et team, der har erfaring med optimering af driften i nødlidende ejendomme, hvor vi oftest fungerer som ejendomsadministrator af ejendommen plus en masse ekstra i en periode. Det er oftest en opgave vi varetager for banker, der har ejendomme, som de har behov for at få rettet op.

Process ved ejendomsudvikling:

  1. Vi laver en grundig analyse af situationen i ejendommen – Herunder analyse af regnskab, konkurrencesituation, lejere mm.
  2. Ovenstående analyse danner grundlag for dialog med kunden, hvor handlingsplanen og forventede resultater og tidsramme fremlægges.
  3. Grundig analyse af området, for at afdække, hvilke behov der ikke er opfyldt i området (Konkurrent-analyse)
  4. Dialog med alle lejere om hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.
  5. Vi skærer i omkostningerne på de poster, som vi ud fra dialogen med lejerne, mener kan nedbringes uden at miste lejere.
  6. Vi begynder at lave de ændringer i ejendommen, som vi mener der skal til for at skabe en kultur, som passer til denne type ejendom, området og lejere – Med afsæt i dialogen med de nuværende lejere.
  7. Annoncering af ledige lejemål, screening af de potentielle lejere, der henvender sig og udfærdigelse af kontrakter.

Uddrag fra afsluttet ejendomsoptimering på 1,5 år (16.500kvm):

  • Tomgang reduceret fra 68% til 13%
  • Manglende regulering af leje – ca 200,000kr
  • Flere prospekter på driftsbesparelser udarbejdet

Vi har flere cases, der kan fremvises ved interesse.

Kontakt på ck@kruse-invest.dk eller 31613121

Ejendomsoptimering
Ejendomsoptimering
Close Menu